Всички продукти представени на сайта на Krushka.bg имат законова гаранция съгласно действащото законодателство и търговската политика на магазина. Продуктите са нови и се доставят в оригинална опаковка.
Гаранцията за всеки продукт може да бъде проверена на страницата на продукта.
Krushka.bg отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба в рамките на две години след извършване на доставката.
Потребителят не може да ползва предоставената гаранция в следните случаи:

 • При опит за извършване на ремонт от неоторизирано лице
 • В случай на повреди поради неправилна експлоатация
 • При нарушаване на целостта на продукта
 • При загубен документ за покупка (касова бележка или фактура)
 • Изгубена гаранционна карта
 • Гаранцията не покрива щети причинени от: влага, наводнение, пожар, природни бедствия, също счупване, надраскване, зацапване, скъсване, изгаряне и други неправилни действия
  Търговската гаранция не покрива компоненти на продуктите с ограничен срок на годност: батерии, консумативи и др. Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в оторизирани центрове,
  при наличие на пълна документация и окомплектовка на продукта.
  При наличие на гаранционна карта при доставка на стока, обявената гаранция в нея се счита за валидна, ако стоката не е придружена от гаранционна карта, то за валидна се счита обявената гаранция в сайта.

При възникнали въпроси, моля свържете се с нас на polar-sales@abv.bg