Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.
В процеса на поръчване, Клиентът трябва да избере между възможните начини на плащане

  • Плащане в брой с наложен платеж – Клиентът е задължен да заплати пълната стойност на поръчката в момента на доставката на стоката от оторизиран представител/подизпълнител
  • Плащане по банков път – Клиентът заплаща пълната стойност на поръчката по банкова сметка на Krushka.bg с основание за плащане – номера на поръчката и дата. След получаване на плащането по банковата сметка на Krushka.bg, доставката на стоките ще бъде въведена за изпълнение.