ИМЕ: ПОЛАР ЕЛ ГРУП ООД
АДРЕС: ГР. ВАРНА, УЛ. ВАСИЛ АПРИЛОВ 14, ЕТ.1
БУЛСТАТ: 206022895
ИН по ЗДДС: BG206022895
МОЛ: СВЕТЛЬО ЯКИМОВ
КОНТАКТИ: polar-sales@abv.bg
Телефони: 0882 361060; 0882 359206

БАНКОВА СМЕТКА:
БАНКА ДСК-ЕАД
IBAN: BG57STSA93000026703940
BIC: STSABGSF

Нашият физически магазин можете да намерите на адрес: област Варна, община Дългопол, град Дългопол, ул. „Георги Димитров“ 120